SMS Nino24 ) - BenriFarm xuất phát từ phần mềm quản lý trang trại bò sữa với qui mô từ vài con cho đến vài nghìn con. Phần mềm dùng công nghệ Web chạy trên nền tảng điện toán đám mây của Google. Để tạo điều kiện cho bà con chăn nuôi tiếp cận với công nghệ, Công ty Vinabenri sẽ cho phép sử dụng miễn phí với các trang trại có số bò ít hơn 20 con.
Các chức năng chính như sau (các trang trại nhỏ sẽ giảm bớt chức năng):
Quản lý thông tin tổng quát của đàn: số con trong đàn, danh sách bò lên giống, phối giống, mang thai, điều trị, tiêm phòng.
Quản lý thông tin chuồng trại: Chia chuồng theo dãy, ngăn, quản lý bò trong chuồng, thêm bò mới vào chuồng.
Quản lý năng suất sữa: theo ngày, tuần, năm. Thống kê năng suất sữa.
Quản lý thức ăn: Quản lý danh sách thức ăn, phiếu nhập thức ăn, khẩu phần thức ăn.
Quản lý thuốc/văc-xin: Quản lý danh sách thuốc, vắc-xin, phiếu nhập thuốc.
Quản lý tiêm phòng: Tiêm định kỳ, tiêm nhắc lại, tiêm không kế hoạch.
Quản lý tinh: quản lý danh sách tinh, phiếu nhập tinh.
Quản lý tăng trọng: quản lý tăng trọng từng con, từng tháng, lập biểu đồ tăng trọng.
Sự kiện: Tất cả các sự kiện của đàn bò (lên giống, phối giống, khám thai, sinh sản, tiêm phòng).
Xuất chuồng: Quản lý danh sách xuất chuồng.
Chi phí: Quản lý chi phí cho toàn trang trại.
Báo cáo: Hỗ trợ các thông tin báo cáo (số lượng bò, danh sách thức ăn, năng suất sữa)

Đặc biệt: Tất cả hoạt động bò được ghi lại vào lịch sử bò theo thời gian thực của các hoạt động. Ngoài ra còn có các thông tin trợ giúp như thuốc, thú y, thức ăn, chuồng trại, thu mua sữa.

Nguồn: benrifarm