SMS Nino24 ) - iQuatic là giải pháp phần mềm thế hệ thứ nhất được xây dựng trên nền tảng giải pháp kỹ thuật số iQuatic của Cargill.

Phần mềm này sử dụng công nghệ máy học, thiết bị di động và bộ cảm biến để cung cấp thông tin chi tiết, thời gian thực về hoạt động của trại nuôi tôm.

Giao diện giám sát trại nuôi tôm qua phần mềm.

Cụ thể, iQShrimp thu thập dữ liệu từ các ao nuôi, bao gồm kích cỡ con tôm, chất lượng nước, hình thái cho ăn, các điều kiện về sức khỏe và thời tiết... Hệ thống này sau đó sẽ tổng hợp các thông tin vào một ''bảng điều khiển vận hành trực tiếp''. Sau khi phân tích dữ liệu, iQShrimp còn có thể đưa ra khuyến nghị về chiến lược quản lý cho ăn, ngày thu hoạch giúp tối ưu hóa hiệu quả nuôi trồng.

Hiện tại, phần mềm này đã được triển khai tại các quốc gia như Mexico, Trung Mỹ, Ecuador, New Caledonia, Đông Nam Á, Ấn Độ, Việt Nam và sẽ mở rộng sang các khu vực khác.
Đặc điểm của iQuatic bao gồm:
• Tăng hiệu quả quản lý dữ liệu
o Ghi lại cả dữ liệu định lượng và sử dụng điện thoại di động của bạn
o Tự động thu thập dữ liệu điện thoại di động loại bỏ quản lý hồ sơ thủ công
• Hình dung những gì đang xảy ra trên trang trại của bạn
o Tích hợp phân tích dữ liệu cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc chưa từng có vào hoạt động của bạn
o quan sát môi trường và phân tích quản lý bệnh
• quyết định Insights-driven
o biểu người dùng thân thiện mang lại thời gian thực sự hiểu biết về tình hình nông nghiệp thông qua hoạt động sản xuất, lợi nhuận trên đầu tư, vv
o Tùy chọn để chụp ảnh và thêm ghi chú để liên lạc đội
• Và nhiều hơn nữa!
iQuatic tương thích với cả iOS và Android. Các bảng điều khiển trực / ứng dụng di động hoạt động ở chế độ offline nếu dịch vụ di động và Wi-Fi bị hạn chế. Dữ liệu sẽ đồng bộ khi kết nối với mạng dịch vụ được phục hồi. Xin lưu ý: các ứng dụng di động đồng bộ hóa đồng thời với bảng điều khiển trực iQuatic.

Nguồn: iQuatic